{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 106348

تولید داخلی سیگار طبق آخرین آمار منتشره معادل ۲۹میلیارد نخ و واردات نیز معادل ۱۴میلیارد نخ بوده است.

همچنین مصرف دخانیات در کشور حدود 55 میلیارد نخ اعلام شده که در صورت محاسبه میزان مصرف و کسر کردن 43میلیارد نخ تولید داخل و واردات کشور از 55 میلیارد نخ مصرف، میزان قاچاق سیگار 12میلیارد نخ برآورد می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، آخرین آمارهای مربوط به صنعت دخانیات کشور حاکی است در مجموع کشت توتون و تنباکوی کشور حدود 9هزار تن است که عمدتا در 5 استان کشور انجام می‌شود. از سوی دیگر درحال حاضر تقریبا 30هزار تن توتون مورد نیاز صنایع دخانی کشور است و انواع توتون «بارلی»، «باسما» و «ویرجینیا» در کشور کشت می‌شود. در همین حال مطابق قانون مقرر شده است، کشت توتون با مجوز و تحت نظر دولت انجام ‌پذیرد؛ تولید سیگار در کشور فعلا توسط 10شرکت داخلی و خارجی انجام می‌پذیرد. شرکت‌هایی نیز در راستای اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور درحال راه‌اندازی هستند تا واردات سیگار با همان برند اصلی را به تولید داخلی تبدیل کنند. با استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی موجود و واحدهای تولیدی درحال احداث تا پایان سال جاری حدود 10میلیارد نخ از واردات با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل و جایگزین واردات شد. در زمینه تولید تنباکوی معسل (میوه‌ای) 15شرکت تولیدکننده داخلی درحال فعالیت هستند. واردات صرفا واردات سیگارهایی که در بازار داخل کشور طی سالیان گذشته مصرف داشته‌اند، مجاز هستند و به برندهای جدید مجوز واردات داده نمی‌شود. آمار واردات سیگار با برندهایی که سالیان گذشته در کشور مصرف داشته‌اند به ترتیب در سال‌های 91، 92 و 93، 14، 10 و 14 میلیارد نخ بوده است. نوسان چند سال اخیر در واردات رسمی ناشی از دو عامل میزان تولیدات داخلی و قاچاق بوده است. پیش‌بینی می‌شود واردات در سال 94 افزایش قابل توجهی داشته باشد و برندهای وارداتی که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه تبدیل به تولید داخلی شوند و واحدهای تولیدی آنها درحال راه‌اندازی هستند و احتمال دارد که تولید داخل با اندکی تاخیر وارد بازار مصرف شود و در سال 95 نمی‌توانند واردات داشته باشند، سعی می‌کنند برای یک یا دو ماه، سهم بازار را در پایان سال 94 وارد کنند که این امر موجب افزایش واردات در سال 95 به خصوص در نیمه دوم سال خواهد شد. توزیع توزیع محصولات دخانی در سال‌های گذشته روش مناسبی نداشته و مورد اعتراض فعالان بخش بوده است و توزیع برخی از برندها به صورت انحصاری توسط برخی اشخاص انجام می‌پذیرفت که پس از انتقال وظایف حاکمیتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اصلاح روش توزیع شود. در اصلاح روش توزیع جدید با رعایت ماده 7 قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات در 3 بخش عرضه‌کنندگان کشوری، عرضه‌کنندگان استانی و خرده‌فروشان ساماندهی شده و تاکنون به 120عرضه‌کننده کشوری و بیش از 700عرضه‌کننده استانی مجوز عرضه داده شده است. از ابتدای دی‌ماه، خرده‌فروشانی که بدون مجوز اقدام به عرضه سیگار کنند، متخلف تلقی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. از سوی دیگر مشخصه سیگار قاچاق از سیگار مجاز‌، نداشتن پیام و تصویر بهداشتی روی بسته سیگار است. صادرات طی ماه گذشته جهت تسهیل امور، اقدام به حذف مجوز صادرات برای محصولات دخانی شد. میزان صادرات محصولات دخانی طی سال 93 در مجموع به این شرح است: 35هزار و 503کیلوگرم تنباکوی سنتی، 109هزار و 913کیلوگرم تنباکوی معسل، 300هزار نخ سیگار و یک میلیون و 286هزار کیلوگرم توتون اتریش، لبنان، سوییس، بلژیک، آلمان، سوریه، امارات، افغانستان، مالزی، ارمنستان و آذربایجان عمده‌ترین مقاصد صادراتی دخانیات ایران هستند. مالیات درحال حاضر مالیاتی که از سیگارهای وارداتی اخذ می‌شود 93درصد است که 83درصد آن توسط گمرک و با توجه به تکالیف قانونی مربوطه که در قانون بودجه و قوانین دیگر قید شده، اخذ می‌شود و 10درصد نیز به عنوان حق انحصار محصولات دخانی توسط این مرکز پیگیری و به حساب خزانه واریز می‌شود. این مبالغ تحت عناوین مختلف و متعدد در قوانین مختلف اخذ می‌شوند که مجموعا 93درصد است و مستندات و مبالغ واریزی توسط گمرک و خزانه قابل ارائه است. افزایش مالیات در واردات و تولید موجب افزایش قاچاق سیگار و محصولات دخانی می‌شود و درحالی که این افزایش مالیات به مرحله نهایی یا مصرف‌کننده منتقل شود می‌تواند اثر خود را به لحاظ کاهش مصرف سیگار داشته است.

ارسال نظر