{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 9826

امروز در بازار آتی‌ها چه گذشت؟

آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از مهر تا دی بر اساس طلا و بر اساس دلار در روز دوشنبه به شرح زیر بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آتیریت، آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از مهر تا دی بر اساس طلا و بر اساس دلار در روز دوشنبه به شرح زیر بود:

نرخ سکه تمام

قیمت

تغییر

کمترین

بیشترین

اختلاف با نقدی

نقدی

12,150,000

(6.11%) 700,000

11,220,000

12,280,000

(0.00%) 0

مهر1391

14,420,000

(0.00%) 0

14,420,000

14,420,000

(18.68%) 2,270,000

آبان 1391

12,050,000

(-1.31%) -160,000

11,600,000

12,450,000

(-0.82%) -100,000

آذر 1391

12,640,000

(-0.78%) -100,000

12,105,000

13,250,000

(4.03%) 490,000

دی 1391

13,555,000

(-0.04%) -5,000

12,880,000

14,025,000

(11.52%) 1,400,000

بر اساس طلا

11,850,800

(4.78%) 540,700

-

-

(-2.46%) -299,200

بر اساس دلار

14,256,050

(0.28%) 39,820

-

-

(17.33%) 2,106,050

نسبت سکه آتی

مهر 1391

آبان 1391

آذر 1391

دی 1391

مهر 1391

(0.00%) 0

(19.67%) 2,370,000

(14.08%) 1,780,000

(6.42%) 870,000

آبان 1391

(-16.44%) -2,370,000

(0.00%) 0

(-4.67%) -590,000

(-11.07%) -1,500,000

آذر 1391

(-12.34%) -1,780,000

(4.90%) 590,000

(0.00%) 0

(-6.72%) -910,000

دی 1391

(-6.03%) -870,000

(12.45%) 1,500,000

(7.20%) 910,000

(0.00%) 0

ارسال نظر