{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 9800

رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه سهم و دستمزد فرشبافان باید افزایش یابد، گفت: بر اساس تحقیق کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور، بافندگان فرش دستبافت باید جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شوند و اجرای این طرح انگیزه فرشبافان را تقویت خواهد کرد.

محمد باقر آقاعلیخانی اظهار کرد: این مرکز در سال‌های اخیر اقدام به تاسیس خانه‌های فرش دراستان‌ها کرده است چرا که نیازمند تصمیم‌گیری‌های متمرکز برای توسعه فرش دستبافت در کشور هستیم. وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی زیرساخت‌های مناسب برای واگذاری تصدی‌های مرکز ملی فرش به اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی وجود ندارد چرا که در این تشکل‌ها تضاد آراء وجود دارد و این امر مانع بزرگی برای هدف گذاری و هویت بخشی تولید فرش دستبافت است. رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: این مرکز در راستای ایجاد یک ساختار مناسب به سازمان ملی فرش ارتقاء خواهد یافت که در حال حاضر مباحث مطالعاتی آن در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است. آقا علیخانی تاکید کرد: ذی نفع اصلی در حوزه فرش، بافندگان هستند که باید سهم و دستمزد آنان افزایش یابد و بر اساس تحقیق کمیته مشاغل سخت و زیان آور، بافندگان فرش دستبافت باید جز مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند. وقتی قالی بافی بداند که با 20 سال کار بازنشسته می‌شود، انگیزه بهتری برای فعالیت پیدا می‌کند. رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش دستبافت بازار هدف و زمینه اشتغال زایی بسیار بالایی دارد و توسعه صنعت فرش دستبافت با افزایش بهره وری عوامل تولید به خصوص در نیروی انسانی محقق می‌شود.

ارسال نظر