{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 9789

با توجه به مذاکرات و توافقات انجام شده میان بانک مرکزی و بانک تجارت (به عنوان بانک عامل) مقرر شد؛ فرآیند تخصیص ارز به دانشجویان غیربورسیه (آزاد) از طریق بانک مزبور تسریع شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری‌؛ بانک ملت نیز به عنوان بانک عامل، ‌ارز ماموریت ثابت و غیرثابت سفرهای خارجی کارکنان دولت‌ را تامین خواهد کرد. از روز چهاردهم آبان‌ماه (دیروز)، مشتریان شعب ارزی بانک‌ها دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نداشته و می‌توانند تقاضای ارز خود را از طریق شعب ارزی بانک‌های خصوصی و دولتی در تهران و شهرستان‌ها پیگیری کنند.

ارسال نظر