{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 8892

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تادیبی کشور، رفتار زندانبانی با مهدی و فائزه هاشمی و جوانفکر را مشابه افراد عادی خواند و گفت: وضعیت این سه نفر در زندان مانند بقیه افراد است و هر یک از آنها در جای متناسب با خود قرار دارد.

غلام‌حسین اسماعیلی، درباره نحوه برخورد زندانبانی با مهدی و فائزه هاشمی و همچنین علی‌اکبر جوانفکر، تصریح کرد: زندانبانی صد‌ در صد مانند بقیه افراد عادی با این سه نفر برخورد می‌کند. وی با بیان اینکه مهدی هاشمی در انفرادی است، تصریح کرد:‌ وی به دستور قاضی پرونده در انفرادی است؛ چرا که کار تحقیقات و رسیدگی به پرونده این شخص در حال انجام و بررسی است. فائزه هاشمی و جوانفکر در بخش‌های گروهی زندان اوین هستند. وی افزود: اما فائزه هاشمی و علی‌اکبر جوانفکر محکوم هستند و بر این اساس در بخش‌های گروهی زندان اوین هستند.

ارسال نظر