{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 7011

صنعت فلزات اساسی با ارزش بازار ۲۱۰ هزار و ۱۸ میلیارد ریالی، رتبه نخست ارزش بازار سهام را در اختیار گرفت.

بر اساس آمار منتشره اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس، در پانزدهم شهریور ماه جاری، فلزات اساسی با در اختیار داشتن 18.06 درصد ارزش بازار به صدر جدول بازگشت. بر این اساس در پانزدهم شهریورماه امسال، گروه فلزات اساسی با 23 شرکت و 54 میلیارد و 454 میلیون سهم، ارزش بازاری بالغ بر 210 هزار و 18 میلیارد ریال دارد. شرکت های فعال در گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، با 10 شرکت و 126 میلیارد و 675 میلیون سهم، 16.65 درصد از بازار سهام را در اختیار خود گرفته اند و با ارزش بازار 193 هزار و 654 میلیارد ریالی، در رتبه دوم جدول ارزش بازار قرار گرفته است. نام صنعت محصولات شیمیایی در پله سوم این رده بندی به ثبت رسیده است. این گروه با 30 شرکت و 19 میلیون و 99 هزار سهم در بورس 131 هزار و 625 میلیارد ریال از ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. این صنعت 11.32 درصد بازار را به خود اختصاص داده است. شرکت های چند رشته ای صنعتی با چهار شرکت و 32 میلیارد و 420 میلیون سهم، ارزش بازاری بالغ بر 104 هزار و 453 میلیارد ریال دارد و 8.98 درصد از کل بازار را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش، مخابرات با قرار گرفتن در رده پنجم جدول، 8.97 درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است. این شرکت با 45 میلیارد و 874 میلیون سهم دارای ارزش بازار 104 هزار و 363 میلیارد ریالی است. بعد از مخابرات، استخراج کانه های فلزی 8.78 درصد بازار را در اختیار گرفتند و در جایگاه ششم ایستاد، ارزش بازار این صنعت 102 هزار و 128 میلیارد ریال است. رتبه هفتم جدول ارزش بازار، به فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تعلق دارد. فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای هم اکنون 5.28 درصد ارزش بازار را در اختیار دارد. این صنعت 61 هزار و 381 میلیارد ریالی، با هفت شرکت و 21 میلیارد و 632 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار تهران فعال است. در عین حال، صنعت خودرو و ساخت قطعات با 31 شرکت، 37 میلیارد و 738 میلیون سهم و در اختیار داشتن 3.48 درصد بازار سرمایه در مقام هشتم ایستاد. ارزش بازار سهام این صنعت 40 هزار و 440 میلیارد ریال است. بر اساس این گزارش، صنعت 32 هزار و 519 میلیارد ریالی سیمان، آهک و گچ نیز با در اختیار داشتن 2.80 درصد ارزش بازار سهام در رتبه نهم قرار گرفت. جایگاه دهم نیز به سرمایه گذاری ها اختصاص دارد، صنعت سرمایه گذاری ها با 14 شرکت و 24 میلیارد و 153 میلیون سهم و ارزش بازار 27 هزار و 41 میلیارد ریالی، 2.32 درصد بورس کشور را در اختیار خود دارد.

ارسال نظر