{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 6084

تازه‌ترین سنجش کارشناسی کیفیت نان تولیدی در کشور نمره ۷۷.۵ از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد که از افزایش۳.۵ درصدی کیفیت در مقایسه با خرداد ماه حکایت دارد .

اقتصادآنلاین/گروه تولید و تجارت: تازه‌ترین سنجش کارشناسی کیفیت نان تولیدی در کشور نمره 77.5 از 100 درصد را نشان می‌دهد که از افزایش3.5 درصدی کیفیت در مقایسه با خرداد ماه حکایت دارد . عباس قبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر بالا گفت: طبق بررسیها، اقدامات انجام شده در زمینه ی تولید نان با کیفیت ازجمله آموزش نانوایان، بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی و نظارت بر آنها از متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش کیفیت نان تولیدی در تیرماه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه سنجش کارشناسی کیفیت نان گفت: به منظور سنجش کیفیت نان، کارشناسان کنترل کیفی آزمایشگاههای غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه کشور در هر ماه، سه درصد واحدهای نانوایی در هر استان را با درنظر گرفتن پراکنش جغرافیایی این واحدها و نوع نان تولیدی، نمونه برداری می کنند که مطابق با معیارهای کیفی از نمونه ها، نمره کیفی هر استان و از میانگین کل استانها، نمره کشوری تعیین می‌شود. قبادی افزود: ارزیابی مسئولین کنترل کیفی شرکتهای مناطق براساس شاخص های مندرج در استاندارد 2628 نان سنتی نشان می دهد که نان سنگک و تافتون با نمره کیفیت 78 از 100 بالاترین نمره را به خود اختصاص داده و نانهای بربری و لواش به لحاظ کیفیت در رتبه های بعدی قرار دارند.
ارسال نظر