{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 535

باهنر:

برخورد بسیار قاطعی با جریان انحرافی شد یعنی به صورتی که فکر نمی‌کنم در مجلس نهم افرادی حضور داشته باشند که وابسته به جریان انحرافی باشند

به گزارش تابناک، «مردم سالاری» گفت و گویی با محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس انجام داده است که در بخشی از این مصاحبه آمده است: *بخشی از موارد اجرا نشدن قانون مربوط می‌شد به اینکه دولت [آقای احمدی­نژاد] اعلام می داشت من قانون را قبول ندارم. این نوع عدم اجرای قانون که بدترین نوع آن و مایه تاسف هم بود و من به شخصه در حافظه تاریخی ام هم یاد ندارم مسوولی گفته باشد من قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم. حال ممکن بود آن مسوولان از کنار قانون مصوب بگذرند یا آن را اجرا نکنند و بهانه‌ای آورده و به دست فراموشی بسپارند ولی تا به حال رییس دولتی وجود نداشته است که بگوید من قانون را اجرا نمی‌کنم. به کار بردن این ادبیات در قوه مجریه سابقه نداشت. البته تعداد این موارد کم و محدود است.البته باید بگویم که یک مورد از این موارد هم قابل قبول نیست، در طول این شش سال حداکثر چهار یا پنج مورد به ذهنم می‌رسد. برای بخش اول و دوم عدم اجرای قوانین مکانیسمی را تعریف کرده‌ایم و این مکانیسم رصد روزانه قوانین است. *در دور اول انتخابات مجلس نهم حساسیت‌ها در مورد جریان انحرافی بالا بود و مسوولین، شورای نگهبان و گروه‌های سیاسی تلاش داشتند تا این گروه‌ها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند. برخورد بسیار قاطعی نیز با آنها شد یعنی به صورتی که فکر نمی‌کنم در مجلس نهم افرادی حضور داشته باشند که وابسته به جریان انحرافی باشند یا عده زیادی از آنان توانسته باشند به مجلس ورود پیدا کرده باشند. حال ممکن است افرادی از این گروه مخفیانه ورود پیدا کرده باشند. سه چهارم از نمایندگان مجلس مشخص شده اند و تا آنجا که می‌دانیم افرادی که ورود پیدا کرده اند وابسته به جریانهای مختلف هستند ولی اینکه بگوییم افرادی از آن جریان ورود داشته اند تقریبا باید بگوییم که تعداد آنان صفر است.مگر اینکه افرادی خیلی مخفیانه کار کرده باشند که بعدا مشخص شوند. اگر بخواهیم بگوییم که جریان انحرافی چقدر در دولت باقی مانده است باید بگویم که در وزارتخانه‌ها و حوزهای اجرایی جریان انحرافی تشکیلاتی ندارد.
ارسال نظر