{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 528

موضوع حکمیت بین چند نفر از استیضاح کنندگان بوده و موضوع مهمی نیست. مهم این است که استیضاح کنندگان قول مرتضوی را قبول کردند در حالی که خودشان می‌گویند به حرف ایشان اعتمادی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورتی که سعید مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی باشد امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد. به گزارش ایلنا، علی مطهری در جمع خبرنگاران با اشاره به خبرهای مختلفی که در مورد مرتضوی وجود دارد، گفت: برخی می‌گویند مرتضوی همچنان بر سر کار خود هست و عده‌ای می‌گویند سر کار نرفته، اما اگر همچنان سر کار باشد وزیر کار استیضاح می‌شود. وی در مورد اینکه آیا مجلس هشتم فرصت استیضاح وزیر کار را دارد؟ گفت:هنوز چند روزی فرصت است و امکان استیضاح وجود دارد. مطهری افزود: برخی استیضاح کنندگان خام شدند و فریب خوردند، در حالی که بهتر بود استیضاح انجام می‌شد و در جلسه استیضاح از وزیر سوال کردند که آیا استعفای مرتضوی را می‌پذیرد یا نه. اگر می‌پذیرفت استیضاح منتفی می‌شد وگرنه به بحثشان ادامه می دادند که این بهترین کار بود. وی ادامه داد: موضوع حکمیت بین چند نفر از استیضاح کنندگان بوده و موضوع مهمی نیست. مهم این است که استیضاح کنندگان قول مرتضوی را قبول کردند در حالی که خودشان می‌گویند به حرف ایشان اعتمادی نیست، موضوع استیضاح هم رفتار و اخلاق مرتضوی بوده و اشکال اینجاست که به ایشان اعتماد کردند.
ارسال نظر