{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 5

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست:

به گزارش خبر خودرو، در پی سخنان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی برتولید خودرو های یورو ۵ از سال ۹۱ ، دبیر انجمن خودروسازان خبر امکان تولید این خودرو ها را از سال مذکور تکذیب کرد وگفت: طی مصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت ، خودروسازان موظف شدند براساس برنامه ای که توسط وزارت صنایع و معادن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام می شود از سال ۹۱ به مرور رعایت استاندارد های یورو ۴ را در برنامه های خود بگنجانند.

به گزارش خبر خودرو، در پی سخنان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی برتولید خودرو های یورو 5 از سال 91 ، دبیر انجمن خودروسازان خبر امکان تولید این خودرو ها را از سال مذکور تکذیب کرد وگفت: طی مصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت ، خودروسازان موظف شدند براساس برنامه ای که توسط وزارت صنایع و معادن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام می شود از سال 91 به مرور رعایت استاندارد های یورو 4 را در برنامه های خود بگنجانند.

احمد نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: براساس این مصوبه تا پایان سال 91 همه خودرو ها به استاندارد یورو 4 ارتقا می یابند. همچنین در این کمیسیون وزارت نفت مکلف شد برای تمام خودرو ها در تهران اعم از سنگین و سبک از اول بهمن ماه سال 90 و در سایرکلانشهرها از ابتدای مهرماه سال 91 سوخت استاندارد جهانی یورو 5 توزیع کند.

وی سال آینده را سال رمپاپ برای شرکت های خودروسازی کشور دانست و اعلام کرد: شرکت های خودروسازی نیز براساس همین برنامه عمل خواهند کرد و به همین منظور سال آینده سال رمپاپ برای شرکت های خودروسازی کشور خواهد بود و خودروسازان برنامه های خود را در خصوص اینکه چه خودرویی زودتر به استاندارد یورو4 و چه خودروهایی دیرتر می توانند ارتقاء یابند اعلام می کنند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت تمام خودرو ها از سال 95 به استاندارد یورو 5 دست خواهند یافت و خودروسازان نیز از این موضوع تمکین کرده و برنامه های خود را برای تولید خودرو های یورو 5 در سال 94 اعلام می کنند.

نعمت بخش تولید خودروهای یورو 4 را در کاهش آلایندگی ها موثر دانست و گفت: خودروهایی که براساس استاندارد یورو 2 تولید می شوند به ازای هرکیلومتر 70/2 گرم آلایندگی ایجاد می کنند در حالیکه این آلایندگی ها در خودرو هایی که بر اساس یورو 4تولید می شود به 18/1گرم می رسد.

وی در پایان گفت: تاثیرگذار ترین اقدام برای کاهش آلایندگی خودروها خروج خودرو های فرسوده است زیرا این خودرو ها حداقل 59گرم آلایندگی تولید می کنند و هر خودرو فرسوده به میزان 50دستگاه خودرو یورو 4 در کشور آلایندگی ایجاد می کند.

ارسال نظر