{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 4333

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک تات لغو مجوز شده است، گفت: این بانک و دو موسسه صالحین و آتی حق هیچ فعالیتی ندارد و اگر تغییرات اعمال نشود حتی مجوز فعالیت این نهاد در قالب بانک آینده نیز لغو خواهد شد.

اقتصادآنلاین/گروه تولید و تجارت:

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک تات لغو مجوز شده است، گفت: این بانک و دو موسسه صالحین و آتی حق هیچ فعالیتی ندارد و اگر تغییرات اعمال نشود حتی مجوز فعالیت این نهاد در قالب بانک آینده نیز لغو خواهد شد.

ابراهیم درویشی با بیان اینکه بانک تات لغو مجوز شده است، اظهارداشت: این بانک دیگر حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارد و مسئولان این بانک لغو مجوز شده موظفند تابلوی این بانک را از سردر شعب خود بردارند و تابلو بانک آینده را نصب کنند.

وی افزود: به موجب تبصره 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دخل و تصرف در منابع و اموال این بانک در حکم تصرف اموال عمومی محسوب می‌شود.

به گزارش فارس، معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر بانکی به نام بانک تات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که در این مدت چند شعبه به نام بانک آینده تبدیل شده است، گفت: قرار بر این بود که در مدت مشخصی پس از لغو مجوز، بانک تات با ادغام دو موسسه صالحین و آتی، به بانک جدیدی تبدیل شوند اما آنها تعلل می‌کنند و بانک مرکزی بیش از این نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

درویشی با بیان اینکه به این سه نهاد مالی مهلت داده شده است، افزود: دیگر بیش از این قابل تحمل نیست زیرا این سه موسسه مدت‌هاست که برای تغییر وضعیت خود باید اقدام می‌کردند؛ وقتی هیئت انتظامی و شورای پول و اعتبار به علت تخلف این بانک را لغو مجوز کرده و ادغام در دو موسسه دیگر را تصویب کرده است، نمی‌تواند با هویت و نام قبلی فعالیت کرده و با توسل به اشخاص ذی‌نفوذ رای هیئت انتظامی و شورا را دور بزنند.

وی تاکید کرد: قانون باید اجرایی شود و بر همین اساس اگر در آینده نزدیک این تغییرات اعمال نشود مجوز این بانک حتی در قالب بانک آینده لغو خواهد شد.

ارسال نظر