{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    6تایی

  • ناشناس
    ۰ ۰

    تکنولوژی ارزان می شود: قیمت پایین، تبدیل به یک محرکه حیاتی در ایجاد محصولات الکترونیکی در جهان شده است. همان طور که اقتصادهای جهانی در هم جذب و ادغام می شوند، با این حال تعداد زیادی از این دستگاه ها هر سال فروخته می شوند. نتیجه اقدامات اقتصادی جهانی این است که میلیون ها نفر را از فقر بیرون بکشد و همین مساله در بازار تکنولوژی نیز باعث شده اولویت از ساخت تکنولوژی های نوین و ابداعی به سمت تولید تکنولوژی های ارزان برود. بنابراین باید منتظر ورود تکنولوژی های نوین و ارزان تری به بازار باشیم که همه بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.