{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 3550

پیشبینی فعالان بازار از روند قیمت سکه چیست؟

با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، فعالان بازار در حال حاضر انتظار دارند که قیمت سکه تا پایان تیر به ۷۳۳۰۰۰ تومان، تا پایان مرداد به ۷۷۰۰۰۰ تومان، تا پایان شهریور به ۸۲۳۰۰۰ تومان و در نهایت تا پایان مهرماه به ۸۵۷۰۰۰ تومان برسد. باید منتظر ماند و دید این پیشبینی ها و انتظارات فعالان بازار از روند قیمت سکه در ماه های آتی تا چه حد درست از آب در می آید!

به گزارش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه با وجود نوساناتی،‌ به سیر سعودی قیمت سررسیدهای مختلف طی دو هفته اخیر ادامه داد. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، از تاریخ 23 اردیبهشت و با صعودی شدن سیر قیمت سکه در بازار نقدی، به تبع آن بازار آتی سکه نیز با سیر صعودی نرخ ها مواجه شده است،‌ اگرچه نوسانات قیمت ها در بازار آتی به وضوح بیش از نوسان قیمت در بازار نقدی است.

روند قیمت ها در بازار آتی به نحوی بیانگر انتظارات فعالان بازار طلا از قیمت سکه در ماه های آتی است و به این ترتیب از مقایسه قیمت ها در بازار آتی و قیمت نقدی سکه می توان بازدهی مورد انتظار فعالان بازار از نگهداری سکه در ماه های آتی را در یافت.

در حالی که قیمت سکه امروز سه شنبه (ساعت 12:20) در بازار نقدی برابر 713000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 733000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 770000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 823000 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 857000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.8 درصد، تا پایان مرداد 8 درصد، تا پایان شهریور 15.4 درصد و تا پایان مهرماه 20.2 درصد است. به عبارت دیگر، با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، فعالان بازار در حال حاضر انتظار دارند که قیمت سکه تا پایان تیر به 733000 تومان، تا پایان مرداد به 770000 تومان، تا پایان شهریور به 823000 تومان و در نهایت تا پایان مهرماه به 857000 تومان برسد. باید منتظر ماند و دید این پیشبینی ها و انتظارات فعالان بازار از روند قیمت سکه در ماه های آتی تا چه حد درست از آب در می آید!

بازار آتی سکه، سه شنبه، ساعت 12:20
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۱۳,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1.54% 4.39%
آتی تیر ۷۳۳,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1.88% 2.66% 2.81%
آتی مرداد ۷۷۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
1.04% 3.63% 7.99%
آتی شهریور ۸۲۳,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰ ۳۸,۱۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
1.63% 4.85% 15.43%
آتی مهر ۸۵۷,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۴۵,۱۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
1.63% 5.55% 20.20%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

دوشنبه 5 تیر: ساعت 19

در حالی که قیمت سکه امروز دوشنبه در بازار نقدی برابر 702000 تومان بسته شد، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح رقم خرد:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 719200 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 762000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 809600 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 843000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.4 درصد، تا پایان مرداد 8.5 درصد، تا پایان شهریور 15.3 درصد و تا پایان مهرماه 20.1 درصد است. به عبارت دیگر با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، فعالان بازار در حال حاضر انتظار دارند که قیمت سکه تا پایان تیر به 719200 تومان، تا پایان مرداد به 762000 تومان، تا پایان شهریور به 809600 تومان و در نهایت تا پایان مهرماه به 843000 تومان برسد. باید منتظر ماند و دید این پیشبینی ها و انتظارات فعالان بازار از روند قیمت سکه در ماه های آتی تا چه حد درست از آب در می آید!

بازار آتی سکه، دوشنبه، ساعت 19
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۰۲,۰۰۰ -۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
-0.28% 2.78%
آتی تیر ۷۱۹,۲۰۰ -۱,۴۰۰ ۵,۲۰۰ ۱۷,۲۰۰
-0.19% 0.73% 2.45%
آتی مرداد ۷۶۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
0.13% 2.56% 8.55%
آتی شهریور ۸۰۹,۶۰۰ ۱,۴۰۰ ۲۴,۷۰۰ ۱۰۷,۶۰۰
0.17% 3.15% 15.33%
آتی مهر ۸۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۳۱,۱۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
0.30% 3.83% 20.09%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.
ارسال نظر

 • عاشق وطنم
  ۰ ۰

  سلام هموطن
  آیا میدانید
  با خرید هر سکه و هر دلار یا خرید زمین جهت سود موجب=تغییر جهت نقدینگی از تولید به سمت بازار بی روح و مضر دلالی که خود موجب=میلیاردر شدن 5000هزار دلال در کل کشور که در مورد ثروت آنها کافیست بدانید فقط یک دست کت و شلوار آنان به رقم بالای 30میلیون تومان می رسد میشود =و باز هم ضربه دلالی این ویروس کثیف برای اقتصاد ایران موجب بیکار تر شدند جوانان افسرگی بیشتر انان،فقر،فساد،فحشا،دزدی،تجاوز می شود
  به امید ایران آباد