{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 32334

مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی بخش تعاون با اشاره به اینکه ۱۸۰۰ طرح برای گرفتن تسهیلات به صندوق توسعه ملی ارائه شده است، گفت: از این تعداد حدود۲۵۰‌طرح در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی به تصویب رسیده است.

البرز محمدی با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از ارکان اصلی کشور است، گفت: متاسفانه، این بخش با وجود اهمیت بسیار مغفول مانده است و آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. وی ادامه داد: شاید بخش‌هایی مانند اصلاح قانون تعاون و سند توسعه تعاون تهیه شده باشد، اما هنوز برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 باید کارهای زیادی انجام شود. محمدی در بیان اینکه رویکرد اجتماعی بخش تعاون بر رویکرد اقتصادی آن ارجحیت دارد، بیان کرد: برای تحقق اهداف تعیین شده در بخش تعاون، تنها وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متولی نیست. مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی با تاکید بر اینکه تعاونی‌های تولیدی در بین سایر تعاونی‌ها سرآمد هستند، افزود: اگر تولید نباشد، خدمات، پشتیبانی و مصرف وجود ندارد و اگر تولید نباشد، تعاونی‌های تولیدی برخلاف تعاونی‌های دیگر توانایی ایجاد اشتغال با کمترین عضویت در تعداد زیاد را دارند. به گزارش تسنیم، محمدی با بیان اینکه بیش از 48درصد تعاونی‌هایی که به ثبت رسیده است در حوزه تعاونی‌های تولیدی است، اظهار کرد: بیش از 38 درصد فرصت‌های شغلی در دست تعاونی‌های تولیدی است.

ارسال نظر