{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 26478

بر اساس اعلام مرکز آمار؛

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالا و خدمات خانوارهای روستایی در مرداد ۹۲ با یک درصد افزایش نسبت به ماه گذشته ۴۱.۴ درصد اعلام شد.

به گزارش مرکز آمار ایران ، گزارش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه سال 92 اعلام شد. بر اساس این گزارش شاخص کل (بر مبنای 100=1381) در مردادماه سال 92 عدد 789.1 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم)، 41.4 درصد است. این نرخ در ماه گذشته 40.4 درصد بوده است. شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 1091.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.0درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 45.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به 46.5 درصد رسیده است. شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه 92 به رقم 557.7 درصد رسید که 1.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.5 درصد و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 34.6 درصد است.

ارسال نظر