{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 216

بورس تهران در آخرین روز کاری

بورس تهران امروز نیز کار خود را با تنزل شاخی ادامه داد. امروز شاخص کل با افت 26 واحدی به 26300 واحد رسید. این در حالی بود که بازار در ابتدای معاملات روند صعودی داشت اما از نیمه راه بازار تغییر مسیر داد و در نهایت بازار سهام کار خود را با کاهش شاخص پایان داد.

عنوان شاخص مقدار بیشترین کمترین تغییر درصد
شاخص کل ۲۶۳۰۰.۳ ۲۶۳۵۸ ۲۶۳۰۰.۳ (۲۶.۷) (۰.۱)
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۵۴۰.۸ ۱۵۴۶.۲ ۱۵۴۰.۸ (۵.۱) (۰.۳۳)
شاخص آزاد شناور ۳۳۳۵۴.۲ ۳۳۴۴۵.۹ ۳۳۳۵۴.۲ (۶۸.۹) (۰.۲۱)
شاخص بازار اول ۲۱۸۵۶.۹ ۲۱۹۱۵ ۲۱۸۵۶.۹ (۴۳.۴) (۰.۲)
شاخص بازار دوم ۳۵۷۶۰ ۳۵۷۶۲.۳ ۳۵۶۱۹.۵ ۱۲۵.۴ ۰.۳۵
شاخص صنعت ۲۱۱۰۸.۴ ۲۱۱۴۰ ۲۱۱۰۲.۴ ۴.۵ ۰
ارسال نظر