{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 16324

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: طرح افزایش نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار نیست.

کوروش پرویزیان، افزود: با توجه به این که، این طرح در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است، بنا بر این هم اکنون برنامه ای نیز برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد. وی ادامه داد: با توجه به حذف زمان بندی برای بسته سیاستی نظارتی پولی و بانکی کشور و موکول شدن اتخاذ تصمیم گیری در مورد سیاست های کلان پولی کشور بر اساس شرایط و مقتضیات زمان شورای پول و اعتبار هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی یا کاهش آن ندارد. این در حالی است که برخی اخبار مبنی بر درخواست ˈمحمود بهمنیˈ رییس کل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به دلیل افزایش نرخ تورم تا 30 درصد منتشر شده است.

ارسال نظر

  • پرویزی
    ۰ ۰

    پس باید منتظر انتقال سپردهها از بانک ها به بازارهای رقیب بود .