{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 16297

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان که همواره دنبال آن هستند، ثبات قوانین است، زیرا زمانی که قوانین دستخوش تغییر شود، تولیدکنندگان در مقاطع مختلف با بحران مواجه می‌شوند.

محمدرضا دیانی با تاکید بر اینکه، ثبات قوانین باید در هر دولتی مد نظر قرار گیرد، افزود: اگر برنامه‌ها و قوانین برای مدت طولانی جاری باشد، یقینا طبق آن می‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت کرد و از سوی دیگر زمانی که قوانین دستخوش تغییر شود، تولیدکنندگان در مقاطع مختلف با بحران مواجه می‌شوند. وی با تاکید بر لزوم وجود قوانین حمایتی از تولید در برنامه‌های رییس‌جمهوری آینده، گفت: واردکنندگان همواره با استفاده از رانت‌های مختلف نسبت به واردات اقدام می‌کنند و در نهایت با قیمت‌های بسیار بالا کالاهای خود را به فروش می‌رسانند.

ارسال نظر