{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1580

سارکوزی پس از خداحافظی از الیزه ترجیح داد روز خود را با دویدن در جنگل های بولونی بگذراند. در ساعاتی که اولاند، رییس جمهور جدید فرانسه در حال صرف ناهار با میهمانان الیزه بود، سارکوزی در حال دویدن در جنگلهای بولونی بود. عکاسان که در این ساعات نیز سارکوزی را تنها نگذاشته بودند، او را در کنار محافظانش در جنگلهای بولونی دیدند.

ارسال نظر