{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1350

جدیدترین گزارش فضای کسب و کار

جدید ترین گزارش ارزیابی فضای کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس گویای ادامه مشکل مالی فعالین اقتصادی است.

ادامه مشکل تامین مالی برای فعالین اقتصادی در پاییز سال 88 به صورت جدی در گزارش های ارزیابی فضای کسب و کار منعکس شده و تا پاییز سال 90 نیز ادامه پیدا کرده و شاهد آن هستیم، ارزیابی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در پنجمین گزارش پایش فضای کسب و کار این موضوع را تائید می کند.

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش یادشده، 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور در پاییز 1390 «تامین مالی»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را بزرگترین عوامل محدود کننده در اداره بنگاه‌ها در ایران داشته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان غربی و خراسان شمالی، ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای همدان، ایلام و هرمزگان ارزیابی بدتری از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1390 ارایه کرده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های محیط کسب و کار ارایه داده‌اند.

تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار، اداره ثبت شرکت‌ها و ادارات صنایع و معادن استان‌ها را دارای بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی را واجد بدترین عملکرد در پاییز سال 90 ارزیابی کرده‌اند.

در این پیمایش، همچنین دو سوال درباره مسایل روز اقتصاد ایران (هدفمندکردن یارانه‌ها و سفرهای استانی دولت) نیز مطرح شد.

در سوال اول پرسیده شد اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها طی یکسال گذشته چقدر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل شده است.

19درصد از تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه پاسخ دادند هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها شده است. 25 درصد این میزان صرفه‌جویی را 10 تا 20 درصد، 29 درصد کمتر از 10درصد ارزیابی کرده‌اند و 18 درصد نیز اعلام کرده‌اند هدفمندکردن یارانه ها تاثیری در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها نداشته است.

واحدهای بخش خدمات، میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر از واحدهای بخش‌های کشاورزی و صنعت ارزیابی کرده‌اند.

در سوال دوم، پرسیده شده سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟

24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی، 22درصد پاسخ دادندکم، 32 درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و فقط 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.

ارسال نظر