{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1288

وزیر اقتصاد:

سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین واکنش رسمی به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ گفت: این مصوبه هنوز قطعی نیست و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود.

سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا دولت همچنان مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است؟ گفت: دولت به دنبال این است که قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند.

به گزارش مهر، وی با تاکید بر اینکه برای اجرای فاز دوم باید شرایط را در نظر بگیریم، درآمد دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را منوط به مصوبه نهایی مجلس دانست.

حسینی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که دولت منابعی به مراتب بیش از مصوبه 66 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را درخواست کرده بود اما این موضوع مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت؟ گفت: هنوز این موضوع قطعی نشده است و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود اما نکته مهم این است که دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است.

ارسال نظر