رئیس جمهور با ماهاتیر محمد دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: ۳۹۰۲۱۶
ارسال نظر