{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    در کشاکش نبرد قدرت های بزرگ، کسی به له شدن علف های زیر پای طرفین توجه نمی کنه. توجهات معطوف به اینه که آیا قدرت پیروز در جهت منافع سایر ین هست یا خیر و بر این مبنی اعتماد یا تقابل شکل می گیره.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری