{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روز جهانی بدون خودرو بطور غیر رسمی دردهه نود میلادی اجرا شد و اولین بار بطور رسمی درسال ۲۰۰۰ در شهرهای بزرگ جهان به اجرا درآمد. برای عده ای حتی فکر اینکه بدون خودرو شخصی اشان از نقطه ای به نقطه دیگری بروند هم سخت است ولی عده ای در این روز پیاده و یا با دوچرخه به محل کار خود می روند.

کد خبر: ۳۸۲۷۱۴
ارسال نظر