{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 380240

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست به تاثیر گسترش استفاده از رایانه در تمامی ابعاد زندگی انسان اختصاص یافته است.

05

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری