{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

متروی لندن قدیمی‌ترین شبکه حمل و نقل زیرزمینی در جهان است. بهره‌برداری از نخستین خط سامانه مترو لندن، در تاریخ ۱۰ ژانویه سال ۱۸۶۳ آغاز شد. در طی سال‌های استفاده و گسترش این مترو، برخی از ایستگاه‌های قدیمی آن تعطیل و یا با ایستگاه جدیدی در نزدیکشان جایگزین شدند. در اینجا نگاهی داریم به برخی از ایستگاه‌ها و خطوطی که در طی بیش از 150 سال استفاده از متروی لندن بسته شده‌اند.

کد خبر: ۳۷۹۵۸۲
ارسال نظر