{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در روزهای اخیر تنش در منطقه کشمیر شدت گرفته است. به طوری که نخست وزیر پاکستان نسبت به وقوع جنگ با هند هشدار داد.

منطقه مسلمان نشین کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان از انگلیس، محل منازعه 2 کشور بوده است.  در هفته های اخیر تنش‌ها میان پاکستان و هند پس از آن بالا گرفت که هندوستان قانون خودمختاری کشمیر را لغو کرد و با تقسیم این منطقه از اعمال محدودیت در این منطقه خبر داد.

کد خبر: ۳۷۳۷۷۷
ارسال نظر