{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روسیه به صورت غیر منتظره یک رزمایش بزرگ نظامی را آغاز کرد. با این تمرینات نظامی‌گویا یک واکنش در برابر تهدیدات احتمالی امنیتی در آسیای میانه شبیه سازی می‌شود. این مانور روز دوشنبه، ۲۴ جون، آغاز شده و تا ۲۸ جون در ۳۵ تمرین‌گاه ادامه می یابد.

کد خبر: ۳۶۲۷۷۹
ارسال نظر