{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شی‌جین‌پینگ، رئیس جهوری چین برای انجام سفری دو روزه وارد کره شمالی شده است. این نخستین بار در طی ۱۴ سال گذشته است که رئیس جمهوری از چین دست به دیداری رسمی از همسایه جنوبی خود می‌زند.

کد خبر: ۳۶۱۳۶۵
ارسال نظر