{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 355269

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست به وضعیت بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و رونق در این بازار اختصاص یافته است.

15

ارسال نظر