{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 354697

توییت برنی سندرز در مخالفت با سیاست‌های ترامپ در قبال ایران: ترامپ؛ مثل قلدر مدرسه با تهدیدهای خود می‌خواهد ما را وارد جنگ دیگری در خاورمیانه کند. اما در چنین جنگی این فرزندان و نوه‌های ترامپ و دوستان میلیاردر او نیستند که به نبرد اعزام شده و کشته خواهند شد، بلکه فرزندان طبقه متوسط (و کارگر) آمریکا قربانی خواهند شد. نه به جنگ با ایران.

برنی سندرز

ارسال نظر