{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 299931

یک درصد ثروتمند آمریکا حدود ۲۰% و پنجاه درصد کم درآمد ۱۳% درآمد را دارند این نسبت در اروپا کاملا برعکس است. روندها هم متفاوت است.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک کنید

photo_2018-09-12_14-11-59

ارسال نظر