{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روند گرمای هوا در سراسر جهان و به‌خصوص در نیم‌کره شمالی مردم کشورهای مختلف را به دریاها و سواحل کشانده‌است . در این گزارش تصویری نگاهی به کشورهای نیم‌کره شمالی و فرار مردم از گرما داریم .

کد خبر: ۲۹۱۳۵۲
منبع : the atlantic
ارسال نظر