{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در بخش‌هایی از اوکراین، بلاروس، لهستان و روسیه جشنی به نام ایوان کوپالا برگزار می‌شود . در شب ایوان کوپالا که در بلندترین روز سال برگزار می شود جوان ها تاج گل که سمبل پاکی است روی سر خود قرار می‌دهند، دور آتش به رقص و آواز می‌پردازند و در آب‌های دریا و رودخانه‌ها حمام می‌کنند. در ادامه تصاویری از این شب زیبای تابستانی در چند سال اخیر را با مشاهده می‌کنید ؛

کد خبر: ۲۸۴۴۸۰
منبع : the atlantic
ارسال نظر