{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 284285

مرکز پژوهش‌های PEW گفت:آمریکا در بین اعضای ناتو بیشترین میزان از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف هزینه کردن برای ناتو می‌کند ( ۳.۵۷%)، درحالیکه دستورالعمل آن ۲ درصد است.

9

ارسال نظر