{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 189492

رئیس جمهور آمریکا، دستور انتقال "سحر نوروز زاده" کارمند ایرانی تبار بخش سیاست خارجی کاخ سفید به اداره امور ایرانیان را صادر کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل تردید در وفاداری "سحر نوروز زاده"، کارمند ایرانی‌تبار بخش سیاست خارجی کاخ‌سفید دستور انتقال وی را صادر کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور انتقال "سحر نوروز زاده" کارمند ایرانی تبار بخش سیاست خارجی کاخ سفید به اداره امور ایرانیان را صادر کرد.

شماری از همکاران وی در دفتر سیاست خارجی کاخ سفید از این دستور ترامپ انتقاد کردند و آن را مغایر با قوانین حمایت از حقوق کارمندان دولت دانستند.

گفتنی است؛ ترامپ به دلیل تردید در وفاداری سحر نوروز زاده به ترامپ و اداره اش، چنین دستوری صادر کرد. 

سحر نوروز زاده در شورای ملی ایرانیان آمریکا که به جمهوری ایران و منافعش مرتبط است، فعالیت داشت. 

شایان ذکر است؛ نوروز زاده به عنوان یکی از اعضای گروه باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا از گفتگوهای اتمی 1+5 با ایران حمایت کرد. 

ارسال نظر