{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 271107

ما عموما برخورد حرفه ای و درست با گوش هایمان و گوش دادن انجام نمی دهیم. هر چیزی که بیش از حد به ما نزدیک است و بیش از حد رایگان، ممکن است که در تله برخورد غیر حرفه ای بیفتد و نسبت به آن کم توجه باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تبیان، گوش های ما همیشه در دسترس ماست، بنابراین نیاز چندانی به گوش دادن حرفه ای در خود نمی بینیم. اما به این فکر کنید که شما مثل یک حرفه ای به حرف های همسر یا فرزند خود گوش دهید  چقدر می تواند این گوش دادن زندگی شما را دستخوش تغییرات مثبت کند.

حتما تا به حال آدم هایی را دیده اید که از این که حرف هایشان شنیده نمی شود بسیار شاکی اند.  احتمالا خودتان نیز تجربه ای از این دست داشته اید. رفته اید اداره و با مدیران تان می خواستید حرف بزنید و با این که مدیرتان شما را پذیرفته و یک در میان می گفته که بگو! گوش می کنم شما کاملا مطمئن بوده اید که او به شما گوش نمی دهد با این که ظاهرا با شما حرف می زده و ظاهرا پاسخ هایی هم به شما می داده است اما تردیدی نداشته اید که آن مدیر به شما گوش نمی کرده است. چقدر این وضعیت برای شما برخورنده است؟ حالا آیا نمی توان همین حق را به فرزند یا همسرتان بدهید که وقتی شما برخورد مشابهی داشته اید از دست شما دلگیر شده باشند.

گوش دادن را زمان دار و مکان دار کنید

اول از همه گوش دادن را زمان دار و مکان دار کنید. آیا شما قبول می کنید که کسی بدون پذیرش مکان و زمان شنا کند؟ وقتی کسی به شما پیشنهاد می کند که برویم شنا، شما اول از همه به دو چیز فکر می کنید: زمان و مکان شنا، کِی و کدام استخر؟ چون می دانید که نمی شود روی هوا شنا کرد. اما چرا چنین گمانی را درباره گوش دادن ندارید؟  چالش دقیقا از همین نقطه شروع می شود که ما ارزش و اعتبار گوش دادن را که می تواند در سرنوشت ما کاملا تعیین کننده باشد بسیار کم تر از یک شنای معمولی می دانیم. اگر کسی چند جلسه شنا نرود یا حتی شنا را یاد نگیرد احتمالا چالش بزرگی در زندگی او پیش نخواهد آمد، همچنان که افراد زیادی هستند که یک عمر زندگی می کنند و شنا یاد نمی گیرند اما اگر نتوانیم گوش بدهیم چه؟ جز این است که بسیاری از چالش های زندگی از جمله چالش های خانوادگی ما به خاطر این است که مهارت گوش دادن فعالانه و حرفه ای در ما وجود ندارد؟ بنابراین اگر می خواهید  به حرف های کسی از جمله همسر یا فرزند خود گوش بدهید،  بدانید که این کار کم تر از یک شنا رفتن نیست، پس مکان و زمانی را برای این کار در نظر بگیرید و برای گوش دادن خود تشخص و شخصیت قائل باشید نه این که بین آشپزی یا پخش آگهی های بازرگانی بین دو نیمه از فوتبال یا  اوقات مرده ای از این دست که چندان جدی و مرغوب نیستند بخواهید گفتگوهای جدی با همسر یا فرزند خود داشته باشید.

توجه کنید که گلایه و شکوه بسیاری از زنان از همسران خود مبنی بر این که آن ها به حرف هایشان خوب گوش نمی دهند به خاطر این است که به این اصل مهم بی توجه هستند که آیا قبل از تقاضای گوش دادن شرایط زمانی و مکانی آن را برای همسر خود فراهم کرده اند؟ آیا وقتی همسرشان دارد غذای خود را می خورد زمان مناسبی برای گوش دادن فعالانه است؟

وقتی گوش می دهید هیاهوها و جنجالهای ذهنی را خاموش کنید

نکته مهم دیگر در این باره این است: وقتی گوش می دهید هیاهوها، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را تا حد امکان در گفتگو دخالت ندهید . اجازه بدهید که ذهن تان در آرام ترین حالت خود پذیرای سخنان باشد. هیچ چیز یک گفتگو را به اندازه یک گوش دادن جهت گیرانه و با دخالت دادن انواع سوء تفاهم ها و برداشت های تنگ نظرانه خراب نمی کند. گفتگویی می تواند ادامه داشته باشد که طرفین بتوانند با بلندنظری گوش بدهند.

چطور در محل کار دقیق و حرفه ای گوش می دهید اما در خانه ...

 

باور کنید که ارزش زندگی خانوادگی شما از ارزش زندگی کاری و شغلی شما کم تر نیست و چه بسا نه تنها کم تر نیست بلکه زندگی کاری شما از زندگی خانوادگی تان تغذیه می کند و آرامش یا تلاطمی که شما با خودتان به محیط کار می برید به میزان قابل توجهی از خانواده تان می آید، بنابراین چطور وقتی در یک نشست کاری و جلسه قرارداد،  سر تا پا گوش می شوید تا نکته ای را از دست ندهید - چون ممکن است شرکت تان متضرر شود -  با همان دقت به حرف های همسر و فرزندان خود گوش دهید.

باور کنید  بسیاری از چالش هایی که ما در خانواده ها داریم دقیقا از این نقطه می آید که ما فکر می کنیم گوش دادن محترمانه، حرفه ای و دقیق فقط مربوط به محل کار می شود. چطور شما وقتی در یک نشست کاری هستید حتی اگر کسی از حاضران بی احترامی کند  سعی می کنید به خاطر منافع درازمدت، خودتان را کنترل کنید و از کوره درنروید و رفتار تندی نداشته باشید دقیقا با همان روحیه در خانه حاضر شوید و به آنچه همسر و فرزند خود می گویند گوش بسپارید آن وقت در کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت خواهید دید که این گوش دادن فعالانه و محترمانه و با سعه صدر چه معجزه هایی می تواند در زتدگی تان رقم بزند.

ما عموما گوش دادن فعالانه و محترمانه و حرفه ای را به وقتی دیگر می اندازیم یا بدترین و نامرغوب ترین زمان هایمان را به آن می دهیم اما همان طور که یک فرد معتقد، زمان های مرغوب خود را به نیایش با معبود می دهد و مکان و زمان مرغوبی برای آن در نظر می گیرد و همه حواشی ای را که ممکن است در گفتگوی خود با معبود خلل ایجاد کند از میان برمی دارد ما هم یاد بگیریم که به گوش دادن فعالانه و حرفه ای در خانه به چشم یک امر مهم توجه کنیم.

ارسال نظر