{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

​یک روان‌شناس گفت: افسردگی پاییزی نوعی از اختلالات خلقی است که در فصل پاییز رخ می‌دهد و با تغییر فصل برطرف می‌شود.

عناوین بیشتر