سقوط کابل و سرنگونی کامل نیروهای امنیتی افغانستان که بیست سال با صدها میلیارد دلار از سوی ایالات متحده تامین مالی شده بود، همه ناظران، حتی سرویس های آمریکایی را غافلگیر کرد.

کد خبر: ۵۵۴۱۳۰
ارسال نظر