کد خبر 478209

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

کاهش جمعیت ژاپن چه تاثیری بر اقتصاد آن داشته است؟

به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت ژاپن، این کشور با افزایش نرخ فقر مواجه شده است.

اقتصاد آنلاینمهسا نجاتی؛ به گزارش cnbc، ژاپن از سال 2011، به دلیل پایین بودن نرخ زاد و ولد با کاهش جمعیت روبرو شده است.

گفتنی است که در سال 2019، این کشور به دلیل سقوط 5.9درصدی در شمار نوزادان متولد شده، با 512هزار مرگ بیشتر از تولد مواجه شده است.

با پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، سطح بیکاری پایین بوده است. به رغم وجود بازار کار فشرده، قدرت کسب درآمد کارگران ژاپنی راکد باقی مانده است.

در واقع، نرخ فقر ژاپن با 15.7درصد، بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، و دومین کشور دارای نرخ بالا در میان گروه هفت است.

در نمودار ارائه شده، روند تغییر نرخ جمعیت ژاپن را مشاهده می‌کنید؛

جمعیت ژاپن

بیشتر بخوانید
ارسال نظر