{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 391345

شرکت بیمه آسیا موفق شد تا پایان مهرماه سال جاری ۳۴.۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال حق بیمه تولید و ۱۷.۰۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیارد ریال به بیمه گزاران خسارت پرداخت کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آمار عملکرد شرکت بیمه آسیا که با نماد آسیا و با سرمایه 2.300 میلیارد ریال در بازار سرمایه فعال است، رشته های ثالث اجباری، درمان و بدنه بیشترین سهم را از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی این شرکت به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، رشته ثالث اجباری با 11.825 میلیارد و 163 میلیون ریال، 34 درصد حق بیمه تولیدی آسیا را از آن خود کرده است ضمن این که خسارت های پرداختی در این رشته با مبلغی معادل 6.654 میلیارد و 82 میلیون ریال، 39 درصد از کل خسارت های پرداختی در این شرکت بیمه خصوصی شده است.

همچنین 8.564 میلیارد و 307 میلیون ریال از حق بیمه های تولیدی بیمه آسیا در رشته درمان به دست آمده که معادل 25 درصد از کل حق بیمه های این شرکت تا پایان مهر 98 است.

خسارت پرداختی بیمه آسیا در رشته درمان نیز 4.487 میلیارد و 306 میلیون ریال است که 26 درصد از کل خسارت های پرداختی این شرکت بیمه محسوب می شود.

رشته بدنه خودرو از لحاظ حق بیمه و خسارت پرداختی در رتبه سوم رشته های بیمه آسیا قرار دارد به گونه ای که 12 درصد از حق بیمه تولیدی و 13 درصد از خسارت پرداختی شرکت متعلق به این رشته بیمه ای است.

بیمه آسیا از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 98 معادل 3.982 میلیارد و 413 میلیون ریال حق بیمه، تولید و 2.175 میلیارد و 726 میلیون ریال خسارت در رشته بدنه خودرو پرداخت کرده است.

رشته های بیمه زندگی نیز در مجموع 8 درصد از حق بیمه ها و 7 درصد از خسارت های پرداختی شرکت بیمه آسیا را تا پایان ماه هفتم سال جاری به خود اختصاص داده اند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری