{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 235547

در بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه؛

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیدایش بیمه هایی مانند بیمه توسعه سهم ملکی برای صنعت و اقتصاد است و اگر این روند استمرار یابد مشخص نیست که این صنعت بتواند روی پای خود بماند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد رضا پورابراهیمی ادامه داد: صورت های مالی برخی شرکت ‌های بیمه نگران کننده است و مشخص نیست این شرکت‌ها به چه دلیل وجود دارند.

وی افزود: ضعف نظارتی بیمه مرکزی طی ادوار قبل موجب بروز این وضعیت شده است.و بسیاری از جریان‌هایی که در صنعت بیمه حضور دارند باید دو دهه قبل بازنشسته می شدند.

پور ابراهیمی گفت: صنعت بیمه باید پوست‌اندازی کند و نیروهای جوان بر سر کار بیایند.و انتظار ما این است که دکتر همتی با توجه به تجربه و تخصصی که دارد پوست اندازی صنعت بیمه را پیگیری کند.

وی ادامه داد: نیازمند تحول در ساختار، نیروی انسانی و  افشاگری صورت‌های مالی در صنعت بیمه هستیم. همچنین لایحه صندو‌ق بیمه همگانی خسارات طبیعی در صحن علنی منتظر تایید دولت و امضای وزیر اقتصاد است که در صورت تایید، تصویب لایحه ایجاد این صندوق طی دو هفته انجام خواهد شد که اتفاق بزرگی است.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف توسعه صنعت بیمه کاهش ریسک است، و از ضرورت‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود امیدواریم بتوانیم  مالیات بر ارزش افزوده را از این بخش حذف کنیم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری