{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 189395

آمار بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه و ۲۵شرکت فعال بیمه در یک سال منتهی به بهمن ۹۵ نشان می‌دهد، رشد حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱.۹درصد و ۲۵.۴درصد است و بیانگر این نکته مهم است که رشد خسارت‌ها بیش از رشد حق بیمه تولیدی بوده و می‌تواند هشداری برای صنعت بیمه باشد که باید متناسب با رشد خسارت‌ها نسبت به درآمدزایی و تامین منابع و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کند.

در سال 1395 شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 22شرکت بیمه غیردولتی تا تاریخ تهیه این گزارش آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه غیردولتی امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز 2شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. بدین‌ترتیب تعداد کل شرکت‌های بیمه در کشور به 31شرکت بیمه می‌رسد. اما با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در 11ماهه ابتدایی سال جاری برای 25شرکت بیمه امکان‌پذیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 21.9درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 24هزار و 300میلیارد تومان رسید که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود 16.2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 51.3 میلیون فقره بود.

39درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 24.2درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود همچنین سهم بیمه زندگی به میزان 13.4درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

تنها 10شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی هر یک دارای سهم بیشتر یا مساوی 3درصد در مجموع 85.7 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 14.3درصد مابقی حق بیمه توسط 15شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

شرکت‌های بیمه حدود 15هزار و200میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25.4درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های بیمه بالغ بر 29میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.2درصد رشد داشته است.

41.7درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. حدود 33.4درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است که سهم بیمه زندگی نیز به حدود 7.1درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه رسید.

نسبت خسارت در صنعت بیمه که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری عمومی دخالت داده نمی‌شود، نشان می‌دهد که نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 62 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.8واحد افزایش نشان داد.

همچنین نسبت خسارت 9شرکت بیمه میهن(164درصد)، سینا(74درصد)، ملت(73درصد)، ایران(70درصد)، دانا(69درصد)، البرز(67درصد)، حافظ(67درصد)، آرمان(66درصد) و آسیا(64درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است. پس از شرکت‌های بیمه نام برده نسبت خسارت شرکت‌های بیمه کوثر و نوین(به ترتیب با 62 و61.9درصد) تقریبا در سطح بازار بیمه قرار دارد.

 4رشته بیمه درمان، حوادث راننده، شخص ثالث و مازاد و بدنه اتومبیل(به ترتیب با 86، 73، 67 و65 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. پس از رشته‌های نام برده، بیمه‌های کشتی و مسوولیت(به ترتیب با 52 و 50 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته‌ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پایین‌تر هستند.  سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به 61 درصد رسید و 38درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. در این مدت 57 درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران و 42درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.

بر این اساس طی دوره مورد بررسی نسبت خسارت بخش غیردولتی حدود 58 درصد بوده که نزدیک 0.6واحد از مدت مشابه در سال گذشته بیشتر است. در این بازه زمانی یک ساله، شرکت‌های بیمه حدود 17هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین شرکت‌های بیمه تعداد 31میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 12ماهه منتهی به دی 1394 معادل 30درصد رشد داشته و 43درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.

همچنین 31درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت و بیمه‌های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 6 و 5 درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه سهم دارند.  طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل 65درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.6واحد افزایش نشان داد و 3رشته بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده به ترتیب با حدود 90، 72و 69درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

نسبت خسارت رشته بدنه اتومبیل(با 63درصد) تقریبا نزدیک به این میزان در بازار بیمه قرار دارد. پس از رشته‌های نام برده نسبت خسارت رشته‌های مسوولیت و حوادث (به ترتیب با 57 و 42درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند. رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه نشان می‌دهد که نه تنها رشد خسارت از رشد درآمد حق بیمه بیشتر بوده بلکه با وجود کاهش تعداد پرونده‌های دریافت خسارت، مبلغ کل خسارت بیمه افزایش داشته و متوسط هر پرونده خسارت نسبت به قبل رشد قابل توجهی داشته است

ارسال نظر