{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

وضعیت شکاف بیمه‌ای درکشورهای درحال توسعه؛

بنا برتحقیقات جدید مشترک مرکز تحقیقات اقتصادی و کسب و کار CEBR و شرکت لویدز Lloyd s ، برآورد شده که امروزه در جهان…

عناوین بیشتر