{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 357380

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

در خلال معاملات امروز در میان پیام‌های منتشر شده در بخش پیام‌های ناظران فرابورس اطلاعیه‌ای ددر خصوص توقف دست جمعی نمادهای بازار پایه به چشم می‌خورد. همان طور که از پیش نیز اعلام شده بود، قرار بود تا نمادهایی که به طور عادی در نمادهای بازار پایه ب و ج معامله می‌شدند در یک گروه بندی جدید به تابلوهای زرد، نارجی و قرمز تغییر مکان دهند.

اقتصاد آنلاین - محمدامین خدابخش؛ در خلال معاملات امروز در میان پیام‌های منتشر شده در بخش پیام‌های ناظران فرابورس اطلاعیه‌ای ددر خصوص توقف دست جمعی نمادهای بازار پایه به چشم می‌خورد. همان طور که از پیش نیز اعلام شده بود، قرار بود تا نمادهایی که به طور عادی در نمادهای بازار پایه ب و ج معامله می‌شدند در یک گروه بندی جدید به تابلوهای زرد، نارجی و قرمز تغییر مکان دهند.

مطابق با آنچه که در پیام ناظر درج شده بود، در خصوص طبقه بندی شرکت های مندرج در بازار پایه فرابورس  قرار است تا به منظور راه اندازى تابلوهای پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز بازار پایه، کلیه نمادهاى مندرج در بازار پایه در پایان معاملات روز دوشنبه 20 خرداد متوقف و پس از انجام عملیات فنى و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی خواهند شد.

بر اساس  آنچه که در دستورالعمل مذکور نحوه طبقه بندی ناشران بازار پایه آمده است ناشرانی که در دوره مورد رسیدگی حائز معیارهای ذیل باشند در تابلوی "پایه زرد" درج می شوند باید موارد معینی را رعایت کنند. مجموع روزهای تاخیر در ارائه اطلاعات مطابق با دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بیش از ۱۰۰ روز نباشد. دفعات عدم ارائه صورتهای مالی مطابق با دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بیش از دو مرتبه نباشد. ۳) حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده ارایه کرده باشند.

گروه بعدی نمادهایی هستند که در تابلوی نارجی درج خواهند شد. این نمادها نمادهایی هستند که شرایط درج در تابلوهای پایه زرد یا قرمز را ندارند و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالیشان عدم اظهارنظر یا اظهار نظر مردود بوده است.

اما نمادهایی که در تابلوی پایه قرمز درج نماد خواهند شد، نمادهای هستند که اولاً؛ رأی بدوی یا قطعی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی ناشر صادر شده باشد. ثانیاً؛ مجمع عمومی فوق العاده یا مراجع قضایی رأی به انحلال ناشر داده باشند. ثالثاً: ناشر در سررسید دوره های رسیدگی حداقل سه سال مالی متوالی صورت های مالی حسابرسی شده ارایه نکرده

باشد

لازم به توضیح است که در خصوص بازارهای درج شده در تابلوی زرد، ارائه اطلاعات با تاخیر بیش از ۵۰ روز از مصادیق عدم ارایه اطلاعات موضوع بند ۲ بخش مربوط به این تابلو است. همچنین بازنگری در طبقه بندی ناشران بین تابلوهای بازار پایه به واسطه نحوه ارائه صورتهای مالی، دو مرتبه در سال در پایان مرداد ماه و دی ماه هر سال توسط کمیته درج انجام می‌شود. در سایر موارد، تغییر طبقه بندی بلافاصله صورت خواهد گرفت.

در ادامه اطلاعیه فرابورس آمده است که «طبقه بندی ناشر، نافی تکالیف و مسئولیتهای وی در قبال الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیست.»

جدول زیر اسامی نمادهایی است که در تابلوی «پایه قرمز» درج خواهند شد:

7

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری