{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 259554

بررسی روند رشد شاخص کل سهام (با تعدیل نرخ ارز) در بیست سال اخیر نشان می دهد نوسانات زیاد و عدم تغییر در ۶ سال اخیر وجود داشته است.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

31

ارسال نظر