{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 258662

روند رشد شاخص کل سهام در ده سال اخیر بررسی شد.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

30

روند رشد شاخص کل سهام (با تعدیل تورم) در ده سال اخیر،  عدم بازدهی مطلوب در هفت سال اخیر را در نمودار نشان می دهد.

31

 روند رشد شاخص کل سهام (با تعدیل نرخ ارز) در ده سال اخیر، نوسانات زیاد و عدم تغییر در ۶ سال اخیر را نمایش می دهد.

32

ارسال نظر