{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 398849

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه دار و کارآفرین و به منظور ارائه خدمات بانکی متناسب با این قشر، اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب محصولی جدید با عنوان "اندوخته بانوان مهر ایران" نموده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، پرداخـت تسهیلات قرض الحسنه مهر ایران در مسیر توانمند سازی و ارزش آفرینی بانوان سرزمین ایران است.

معرفی طرح

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه دار و کارآفرین و به منظور ارائه خدمات بانکی متناسب با این قشر، اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب محصولی جدید با عنوان "اندوخته بانوان مهر ایران" نموده است. در این طرح متقاضیان علاوه بر توسعه فضای کسب و کار خود، می توانند در ارتقای سطح رفاه خانواده هایشان نیز موثر واقع گردند.

مخاطبین طرح

جامعه هدف در این طرح کلیه بانوانی هستند که متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه می باشند و از طریق افتتاح حساب و و واریز مبالغی بصورت مستمر ماهیانه بمنظور ایجاد پس انداز مطابق با شرایط و ضوابط اعلامی، علاوه بر استفاده از خدمات بانک، از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند می گردند.

مزایای طرح
 • اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه زنجیره ای طی ۴ مرحله جمعاً به میزان ۴۱میلیون تومان در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروری بانوان .
 • امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه.
 • ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی.
 • افزایش سلامت روانی خانواده.
نحوه شرکت در طرح

به منظور شرکت در طرح و واریز مبالغ پس انداز مستمر ماهیانه، متقاضیان می بایست نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر ایران اقدام نمایند که در این خصوص متقاضیان می توانند:

 1. شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام نموده و با ایجاد میانگین لازم بر اساس شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.
 2. بواسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه توسط همسر و یا پدر، با ایجاد میانگین لازم طبق شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.
مراحل و شرایط اعطای تسهیلات

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب، می توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره مند گردند:

 1. متقاضیان با انجام ۴ واریز مستمر ماهیانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و همزمان با چهارمین واریزی (در ماه چهارم)، از تسهیلات مرحله اول، به مبلغ ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند می گردند.
 2. مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه اول (به میزان ۸۰۰هزار تومان) قبل از پرداخت تسهیلات ،بمنظور کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی متقاضی، بعنوان وثیقه نقدی تا پایان اقساط تسهیلات کلیه وام های دریافتی ۴ مرحله منظور می گردد.
 3. پس از دریافت تسهیلات مرحله اول و بمنظور استفاده از تسهیلات دوم از ابتدای ماه پنجم متقاضیان می بایست نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مبادرت ورزند.
 4. بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله اول، بلافاصله از تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند گردند. (بدیهی است۸۰۰ هزار تومان بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات دوم و مجموع مبالغ۱۰۰هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود در نظر گرفته می شود).
 5. با استمرار پس انداز ماهیانه در دوره تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، متقاضیان می توانند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله دوم، بلافاصله از تسهیلات مرحله سوم به میزان ۱۲میلیون تومان، با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شوند. (بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات سوم و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود).
 6. با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بعد از ۳۶ ماه و تسویه تسهیلات مرحله سوم، بلافاصله متقاضی از تسهیلات مرحله چهارم به میزان ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه بهره مند می شود. (بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات چهارم و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود).

تبصره: متقاضیان در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس از تسویه وام دریافتی، می توانند مبالغ واریزی مستمر ماهیانه خود و وثیقه نقدی خود را برداشت نمایند.

ضوابط اعطای تسهیلات

پرداخت تسهیلات و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه های جاری بانک می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از سایر شرایط و جزئیات طرح به شعب این بانک در سراسر کشور یا به سایت بانک www.qmb.ir مراجعه نمایید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری