{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 307703

با تمهیدات جدید بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوید.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

01

منبع: پاد
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری