{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 219145

سود و زیان ناخالص اسمی هر سهم بانک اقتصاد نوین بررسی شد.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

بانک اقتصاد نوین

سقوط مداوم سود سهام اولین بانک خصوصی کشور

بانک اقتصاد نوین

سود و زیان حقیقی(تعدیل شده با تورم) هر سهم بانک اقتصاد نوین

از ۲۷۰۰ ریال در سال ۸۷ به منفی ۴۲۱ ریال در سال ۹۵

بانک اقتصاد نوین

سود و زیان خالص حقیقی (تعدیل شده با تورم) هر سهم بانک اقتصاد نوین

از سوددهی ۲۷۰۰ ریالی در سال ۸۷ به زیان ۴۲۱ ریالی در سال ۹۵

بانک اقتصاد نوین

سهم بانک اقتصاد نوین از سپرده های بانکی

سقوط اولین بانک خصوصی به جایگاه ۱۰ سال پیش

ارسال نظر